Giải thưởng

EPP cam kết mang lại sự xuất sắc trong bao bì linh hoạt cho bạn. Những thành tựu của chúng tôi trong lĩnh vực đóng gói linh hoạt đã được công nhận ở Trung Quốc và quốc tế. Một số nhận dạng gần đây của chúng tôi được liệt kê dưới đây:

 • 2015
  Giải Vàng Thành tựu Bao bì Linh hoạt cho In ấn Xuất sắc từ Hiệp hội Bao bì Linh hoạt
 • 2015
  Giải thưởng ChinaStar cho in ấn xuất sắc
 • 2015
  Giải thưởng ChinaStar cho Bao bì Xuất sắc
 • 2014
  Giải Bạc Thành tựu Bao bì Linh hoạt cho Bao bì Xuất sắc từ Hiệp hội Bao bì Linh hoạt
 • 2013
  Giải Vàng Thành tựu Bao bì Linh hoạt cho In ấn Xuất sắc từ Hiệp hội Bao bì Linh hoạt
 • 2013
  Giải thưởng Sơn Đông cho Thiết kế Kết cấu & Đồ họa để Cải thiện Thẩm mỹ
 • 2013
  Giải thưởng sáng tạo Sơn Đông
 • 2013
  Giải thưởng Sơn Đông cho In ấn Xuất sắc