Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Mục tiêu của kiểm soát chất lượng bởi EPP là đạt được sự hài lòng của người quản lý đối với chất lượng tốt nhất và dịch vụ quy trình liên tục thúc đẩy quy trình sản xuất hợp lý.

QUALITY-CONTROL2

CHỨNG NHẬN

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Certificate

Thiết bị phòng thí nghiệm

Pilot Retort Machine

Pilot Retort Machine

Sealing Tester

Máy kiểm tra niêm phong

Air leak Tester

Máy kiểm tra rò rỉ khí

Compressor Tester

Máy kiểm tra máy nén

W.V.T.R Tester

WVTR Tester

Impulse Sealer

Impulse Sealer

Microscope

Kính hiển vi

Slip Tester

Máy kiểm tra trượt

Universal Testing Machine

Máy kiểm tra đa năng

Heat Gradient Tester

Máy đo độ dốc nhiệt

Forced Convection

Đối lưu cưỡng bức

Gas-Chromatography

GC (Sắc ký khí)

FT-IR

FT-IR