Chứng chỉ

EPP tập trung vào việc cung cấp bao bì linh hoạt an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.
Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn đóng gói quốc tế và luôn nỗ lực để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong tất cả các khía cạnh hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi đã được chứng nhận về các tiêu chuẩn sau:

certifications