page_banner
 • Compostable Packaging

  Bao bì có thể phân hủy

  Các tùy chọn đóng gói có thể phân hủy của chúng tôi bao gồm lựa chọn các vật liệu để xây dựng túi của bạn từ những vật liệu có thể phân hủy công nghiệp và / hoặc môi trường xung quanh (gia đình). Nhiều vật liệu trong số 5000 loạt vật liệu của chúng tôi có thể phân hủy được nhưng cũng cung cấp hàng rào bạn cần để bảo vệ sản phẩm của mình và tạo sự ổn định cho kệ. Chúng tôi có các giải pháp đóng gói có thể phân hủy được FCN phê duyệt sẽ phân hủy trong điều kiện môi trường xung quanh, được làm từ các nguồn tài nguyên tái tạo. Những vật liệu này thực sự là tương lai của công nghệ rào cản. Chúng tôi luôn hợp tác với các nhà sản xuất phim để cung cấp cho khách hàng những cải tiến mới nhất trong các rào cản có thể phân hủy, làm bằng nhựa sinh học như Mía, ngô và casava.

  • Sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường
  • Cả hai loại có thể tái chế và có thể phân hủy môi trường xung quanh đều có sẵn.
  • Các rào cản nâng cao và nhiều tùy chọn độ dày.