page_banner
 • Store Drop-off Recyclable Pouches

  Lưu trữ Túi có thể tái chế

  Thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi trong chương trình How2Recycle® của Liên minh Bao bì Bền vững, chúng tôi có nhiều lựa chọn để gửi hàng tại cửa hàng tái chế túi có thể tái chế. Các tùy chọn hiện tại của chúng tôi bao gồm một túi có khóa kéo đứng lên không có rào cản và có rào cản với các lợi ích sau:

  • Rào cản tuyệt vời đối với cấu trúc nhiều lớp ẩm
  • Có dây kéo khóa 5 kênh âm thanh xúc giác
  • Đạt tiêu chuẩn cho nhãn Gửi hàng tại Cửa hàng How2Recycle®